ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลเยาวชนนานาชาติ เมืองพัทยา 2018

ENG | THA

 

101 Chess Academy และ Pattaya Chess Club ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยได้จัดรายการการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลระดับนานาชาติขึ้น ในวันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมซี ไลอ่อน โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

1. ประเภทการแข่งขัน
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, 12 ปี, 16 ปี

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1 ต้องมี FIDE ID (หากท่านไม่มีให้ติดต่อขอรับได้กับทางสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย)
2.2 ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเข้าแข่งขันในรุ่นที่ตนมีอายุไม่เกินกว่ารุ่นที่สมัครได้
2.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

3. ระบบและเวลาการแข่งขัน
3.1 การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ
3.2 การแข่งขันครั้งนี้จะใช้กต%